Om os

Passagen består af en meget alsidig, kompetent og fleksibel personalegruppe. Alle medarbejdere har enten en socialfaglig uddannelse eller en lang erfaring i arbejde med udsatte børn, unge og voksne.

Vi har i Passagen ansat misbrugsbehandler, Familievejleder, pædagoger, tosprogede medarbejdere mm. Derudover har passagen et stort netværk af fagpersoner, som vi enten bruger som vejledere/sparring eller ansætter til specifikke opgaver.

Passagen arbejder som udgangspunkt ud fra tanken om anerkendelse, frivillighed, relation og motivation. Vi har igennem årene i vores arbejde erfaret, at det er med denne tilgang og metode, vi opnår de bedste og mest stabile/vedvarende resultater. Vi arbejder løsningsorienteret og har en vilje og energi til ikke kun at tale om, men også at finde en løsning på et problem. Vi arbejder med at sætte fokus på den unges ressourcer, dvs. de områder der fungerer godt i den unges tilværelse. Ved at forstærke og forstørre disse områder og dermed fokusere på ressourcerne kan vi skabe løsninger af problemer i samarbejde med den unge.

Vi er i arbejdet omsorgsfulde, professionelle og yderst engageret i borgerens trivsel og udvikling. Dog kan vi i Passagen også arbejde særdeles struktureret, krav orienteret, konsekvente og vedholdende.

Passagen er et sted hvor mulighederne er mange, vi vælger ofte de utraditionelle og kreative løsninger på den enkeltes udfordringer og behov.

Vi er som oftest, så vidt det et muligt, meget hurtige til at iværksætte en forandring i den enkeltes liv. Dette for straks at give den enkelte oplevelsen af, at med passagens hjælp er muligheden for forandring til stede.

Vi møder de unge, hvor de er, og vi anerkender dem for og støtter dem i at være selvstændige individer med egne behov, valg, grænser og drømme.

Hos os oplever de unge forudsigelige, stabile og troværdige voksne, der skaber tryghed i hverdagen. De unge skal føle sig inddraget i alle vigtige beslutninger og aktiviteter.

I Støtteteamet Passagen er vi tydelige rollemodeller for sociale normer og samspil, sprogbrug og høflighed, konfliktløsning og for at håndtere dét, der er svært. Vi er nysgerrige og oprigtig interesserede. Vi skaber rammer, der giver den enkelte unge mulighed for at udvikle sig og skabe tryghed i relationen.

Vi bidrager til at de unge udvikler sig og giver dem ansvaret for eget liv. Vi fokuserer på muligheder fremfor begrænsninger. Vi støtter de unge i at indgå sunde, forpligtende relationer til andre mennesker ved at arbejde med tillid, relation og troværdighed. I støtten til den unge søger vi at udvikle dagligdags færdigheder, vi motiverer til en god døgnrytme, gode kost- og motionsvaner, fritidsindhold, brug af sociale medier, netværk og sunde relationer.