UNDER UDARBEJDELSE......

Velkommen til Støtteteamet Passagen.....UNDER UDARBEJDELSE.....

Hvad er
Støtteteamet Passagen?

I Støtteteamet
Passagen tager vi udgangspunkt i anerkendende relationspædagogik. Vi møder de
unge der, hvor de er, og vi anerkender dem for og støtter dem i at være selvstændige
individer med egne behov, valg, grænser og drømme.

Hos os oplever
de unge forudsigelige, stabile og troværdige voksne, der skaber tryghed i hverdagen.
De unge skal føles sig inddraget i alle vigtige beslutninger og aktiviteter.

I Støtteteamet
Passagen er vi tydelige rollemodeller for sociale normer og samspil, sprogbrug
og høflighed, konfliktløsning og for at håndtere dét, der er svært. Vi er
nysgerrige og oprigtig interesserede. Vi skaber rammer, der giver den enkelte
unge mulighed for at udvikle sig og skabe tryghed i relationen.

Vi bidrager
til at de unge udvikler sig, støtter deres selvværd og selvtillid og giver dem …..
til at tage ansvar for eget liv og se hvilke muligheder, de enkelte rummer. Vi
støtter de unge i at indgå sunde, forpligtende relationer til andre mennesker
ved at arbejde med tillid, relation og ……..

I støtten til
den unge søger vi at udvikle dagligdags færdigheder, vi motiverer til en god
døgnrytme, gode kost- og motionsvaner, fritidsindhold, brug af sociale medier,
netværk og sunde relationer.